داشتن یک آشپزخانه ایده آل

دکوراسیون رامسین: آشپزخانه در ميان  دیگر فضاھای  خانه  بيشترﯾن  استفاده  را پس  از اتاق نشيمن دارد و در قلمرو خانم خانه است. این فضا علاوه  بر رفع  نيازھای  تغذیه به  لحاظ  روانشناسی  نيز می بایست محيطی  مطبوع  و دلنشين  باشد.

فضای دکوراسیون آشپزخانه فقط محل کار و پخت و پز نیست بلکه در برخی مواقع اعضای خانواده در این مکان دور هم جمع  می شوند و راجع به تصمیات آینده همفکری می کنند. پس باید ضمن  آرام  بخش  بودن  نباﯾد ﯾکنواخت  به نظر برسد.  با انتخاب رنگی مطلوب، بافت  و جنس  اجزای  آن  می  توان  به  مقدار  قابل  توجھی  از خستگی  چشم  در آن  کم  کرد و آشپزخانه  را به  محيطی  دل چسب  برای  فعاليت  و جلسات خانواده تبدﯾل  نمود. ارتباط  بين  اجزا و وساﯾل  موجود در آشپزخانه  به  محيط  آن  وحدت  می  بخشد.

تنوع رنگ در محیط آشپزخانه

سعی کنید در دکوراسیون آشپزخانه از ﯾک  ﯾا دو رنگ  ھماھنگ  و نزدﯾک  به  هم استفاده کنید و از دو رنگ  دﯾگر را که  دارای  تضاد بيشتری  ھستند برای ایجاد تنوع بهره بگیرید. رنگ ھای  روشن  و گرم  محیط آشپزخانه  را بزرگتر نشان  می  دھد. از طرفی رنگ ھای  درخشان توجه بيشتری به  خود جلب  می  کنند و در این میان رنگ ھای  سرد و عميق  محیط آشپزخانه را جمع  و جورتر نشان می دهد. و البته رنگ ھای  تيره  غم  انگيز  و رنگ ھای روشن  شادی بخش  ھستند.

 در صورت  تمرکز رنگی که  برای  تنوع  انتخاب  شده  است  آن  محل  با اھميت  می  شود و مورد توجه  دﯾگران  قرار می گیرد.

ظرفشویی بیشترین استفاده را در محیط آشپزخانه دارد. پس بھتر است  از اتاق  نشیمن ﯾا غذاخوری  به  اﯾن  فضا دﯾد وجود نداشته  باشد.  فقط به این نکته توجه کنید اگر  ﯾک  ﯾا دو سمت  آشپزخانه  ( به  اتاق  نشيمن  ﯾا ھال  باز باشد ) می  توان  با استفاده  از وساﯾل  تزﯾينی  روی  بخشی  از پيشخوان، نظر  افراد را از داخل  آشپزخانه  به  آن  منعطف  نمود. توصیه می کنیم حتما نقطه سطح کانونی فضای آشپزخانه را پیدا کنید.

آشپزخانه به  سه  نوع  روشنایی  نياز دارد:

روشناﯾی  عمومی  برای  فضا که  از طرﯾق  لامپ  سقفی  تأمين  می  شود. از لامپ ی  مھتابی  ضعيف  استفاده  می  شود. اﯾن  روشناﯾی  به ً – روشناﯾی  در زﯾر کابينت ھای  فوقانی  برای  سطح  کار مورد استفاده، که  معمولا ھا وﯾژه  در آشپزخانه  ھای  بزرگ  ضروری  است.

نور موضعی  بر روی  ظرفشوﯾی  ﯾا پيشخوان  آشپزخانه  که  از طرﯾق  لامپ ھای  سقفی  ﯾا دﯾواری  تأمين  می  شود.

اﯾن  فضا به  عنوان  محل  کار و فعاليت، و نه  استراحت ، مطرح  است ، ضمن  آرامش  بخش   نباﯾد ﯾکنواخت  باشد. با اﯾجاد تنوع  مطلوب  در رنگ، بودن  بافت  و جنس  اجزای  آن  به  صورتی  ھدفمند می  توان  به  ميزان  قابل  توجھی  از خستگی ر آن  کم  کرد و آشپزخانه  را به  محيطی  مشوق  برای   چشم  فعاليت  تبدﯾل  نمود.

نکاتی  برای  بھترﯾن  استفاده  از آشپزخانه:

پیشنهاد می کنیم کابينت ھای  فوقانی  را تا سقف  ادامه  دھيد تا از طبقات  آخر کمدھای  فوقانی  نیز استفاده کنید و همچنین از ظرف  زباله  چند محفظه  ای  استفاده کنید! و نکته دیگر اینکه از چھار پاﯾه  ھایی  در اندازه  ھای  مختلف  می  توان  برای  استفاده  کنید.

.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.