تغییر دکوراسيون منزل با چند ایده ساده!

دکوراسیون رامسین: توجه داشته باشید که برای تغيير دكوراسيون لازم نیست حتما وقت و ھزﯾنه زﯾادی را صرف کنید. ما با چند اﯾده ساده به شما کمک می کنیم تغییرات زیادی در دكوراسيون داخلی منزل خود ایجاد کنید بدون اینکه هزینه خاصی روی دست شما بگذارد. پس با ما همرا باشید تا زندگی خود را متحول کنیم.

تغییر در چيدمان مبلمان و لوازم خانه

توصیه می کنیم در گام نخست، مبلمان را از كنار دﯾوار برداشته و سعی كنيد آن در زواﯾای جدﯾدتی قرار دهید. مثلا می شود كاناپه را به صورت مورب در ﯾك اتاق  نشيمن قرار داد که همین امر باعث می شود اتاق وسيع تر نشان داده شود.

دیواری را رنگ کنیم!

می توانید ﯾكی از دﯾوارھای كه در معرض توجه بیشتر است را به رنگ دلخواھ خود رنگ كنيد. لوازم هنری و تابلوھا را از آن آوﯾزان كنيد و مبل جدﯾد و زﯾبایی در آن قسمت قرار بدھيد. ( فراموش نکنید كه رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد.

استفاده از گل و گياه

بهتر می دانید که گل و گياه همیشه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. ولی اگر علاقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد، می توانيد از گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده كنيد. كيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است كه به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی تشخيص داد.

استفاده از قاليچه های محلی

قاليچه ھای محلی وسيله بسيار خوبی برای اتاق ھای گفت وگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب كنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد

استفاده از تابلو و آﯾنه

از تابلوھایی برای آوﯾزان كردن به دیوار استفاده کنید كه شخصيت و روحيه شما را انعکس دهد. سعی كنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتر استفاده كنيد. ھنگام آوﯾزان كردن دقت كنيد كه تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.

مجسمه ھا و پیکره های زیبا

پيكره ھای كوچك و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه كه مورد توجه است كنار ھم قرار دھيد. اﯾن مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

استفاده از كوسن ھای تزئينی

كوسن ھای تزئينی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را نيز باشكوه تر جلوه می دھد.

تعویض لامپ ھا و لوسترھا

معمولا لوسترھا و لامپ ھا جزو وساﯾلی ھستند كه خيلی زود بر بيننده آشكار می كنند كه سبك چيدمان خانه تان قدﯾمی است ﯾا جدﯾد. به دنبال لوسترھاﯾی باشيد كه جدﯾدتر و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.

رواندازھا نيز مثل كوسن ھای تزئينی، به اتاقتان حالت خاصی خواهد داد. با توجه به روحيه و سليقه خود رو تختی که رنگی زیبا و متناسب با فضای خانه داشته باشد انتخاب کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.