تزئین خانه در گذشته چگونه بود؟

دکوراسیون داخلی رامسین: تزئینات در هر خانه ای یک امر اجتناب ناپذیر است. برای هر کدبانویی چیدمان و تزئین خانه یکی از ضروری ترین کارهایی است که در طول زندگی بارها به آن می پردازد و باید گفت این امر جزو علاقمندی های خانم خانه است. این موضوع به این دوره و یا دورهای قبل تر مربوط نمی شود.

بلکه موضوعی است که همیشه و در همه دوران ها، حتی زمانی که بشر در ابتدایی ترین امکانات زندگی می کرد، مورد توجه خانم ها قرار می گرفته است.

در فرھنگ سنتی ایران، در ھر خانه بخش ھای اندرونی وجود داشت که محیطی مخصوص خانم ھای خانه به حساب می آمد. کوسن ھا و متکاھاﯾی که بر روی آن ھا گلدوزی و سوزن دوزی می کردند، از ھمان زمان در بخش اندرونی جای داشت.

در اﯾن اتاق ھای اندرونی انواع زﯾورآلات زنانه و عطرھا زنانه و دلپذﯾر ھمراه باً نگھداری می شد. به طور معمول تزﯾین چنین مکان ھاﯾی براساس ذوق و سلیقه ی خانم ھا انجام می گرفت و فضایی با بوی خوش انواع گل ھای خشک و معطر به وجود می آمد.

صنایع دستی یکی از متعلقات خانم ها بود و تا جایی که برای آنها ممکن بود فرش و گلیم ، قلاب بافی ، سرمه دوزی ، مروارﯾد دوزی و ھنرھای ظرﯾف و زﯾباﯾی از ھمین دست را خودشان درست می کردند.

به هر حال تلاش آنها برای این کار تنها تزئین خانه بود و یکی از سرگرمی های روزمره آنها به شمار می رفت. چرا که اغلب بانوان مثل امروز شاغل نبودند و سعی می کردند در همان فضای خانه مشغولیاتی را برای خود بسازند و به همین طریق خانه را زینت می بخشیدند.

در تصاویر به جا مانده از گذشتگان می بینیم که کوسن ھای زﯾبا، روتختی و رولحافی هایی که با سلیقه ی زنان و پارچه ھای ابرﯾشمی ، کتانی ، ساتن و مخمل ، در رنگ ھای گوناگون با برودری دوزی و نواردوزی ھای بسیار زﯾبا تزﯾین ﯾافته اند.

دوختن پولک و منجوق و مروارﯾد ھای تزﯾینی، به پوشش ھای پارچه ای اتاق نشیمن و اتاق خواب جلوه ی زﯾادی می دھد و در عین حال کاری است که ارزان ھم تمام می شود. برای تزﯾین ﯾک اتاق، تنھا کافی است که به ھماھنگی رنگی پارچه ھا توجه نشان دھید تا به نتیجه ی دلخواه تان برسید و فضاﯾی تحسین برانگیز خلق کنید.

خانم ھاﯾی که در پی ارزش نھادن به سنت ھای فرھنگی و بومی ھستند، حتماً از اﯾن گونه طرح ھا استقبال کرده، با تھیه ی انواع کوسن ھای رنگین از تکه پارچه ھای موجود در خانه، به محیط زندگی خانوادگی شان جذابیت بیش تری می بخشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا