خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تدوین قانون برای دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30 (6)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: یک اندیشمند آمریکایی در مورد دکوراسیون داخلی معتقد است: «خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم، ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد»

به طور معمول ﯾکی از اﯾن اجزایی که آدم را جذب خانه می کند اعمال سلیقه ای که در دیزاین و چیدمان منزل به کار رفته است. ما در این مطلب چند پیشنهاد داریم که می توان با اجرای آن یک دکوراسیون مطلوب و زیبا داشت. در کل دکوراسیون داخلی از قوانینی تبعیت می کند. ما باید این قوانین را تدوین کنیم و در راستای آنها یک محیط دنج و با صفا را بسازیم. پس با ما همراه باشید تا شما را با این قوانین آشنا کنیم. امید است در طراحی دکوراسیون داخلی خود از این نکات استفاده نمایید.

در وهله اول سعی کنید از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوارھای بزرگ پرهیز کنید. با اﯾن کار ھم  از ارزش اثر ھنری کم می شود و ھم دﯾوار خانه به نظر بیننده کوچک می آید.

باید توجه داشت که تابلوھای ھنری می بایست  دو سوم دﯾوار را پوشش دھند تا آنھا را ﯾک عنصر دکوراتیو به حساب آورد.

چنانچه تمایل دارید دﯾوارھای اتاق، مرتفع به نظر بیاﯾد، از چندﯾن تابلوی عمودی در کنارتان استفاده نمایید. اگر دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاق طولانی به نظر بیایند، چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم بگذارید.

پیش از انجام رنگ آمیزی، از  رنگ مورد علاقه خود مطمئن شوﯾد. شاﯾد بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنید و زمانی که از شدت روشنی، تیرگی و ﯾا درخشندگی رنگ اطمینان حاصل کردﯾد آن را برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد. بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری انجام دھید که بیشترﯾن زمان را با آن سپری می کنید.

نور بر روی رنگ تاثیر دارد. مثلا نورھای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه می کنند. در مقابل، نورھای سفید، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی به دﯾگر رنگ ھا خواهند شد.

.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسازی قسمت های مختلف ویلا پیشنهاد میکنیم مقاله طراحی ویلا را مطالعه کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *