خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر وسایل در دکوراسیون داخلی منزل!

WhatsApp Image 2020-08-13 at 00.42.22 (1)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: زمانی که قصد خرید کالا یا وسیله ای را دارید ممکن است در آن لحظه فقط به ظاهر آن توجه کنید و به کاربرد و بسیاری نکات دیگر راجع به آن هیچ دقتی نکنید. از طرفی ممکن است به خاطر انبوه متنوعی از آن وسیله یا کالا شما را در انتخاب یک محصول با مشکل انتخاب صحیح مواجه کند.

به همبن دلیل توصیه می شود که در انتخاب وسایلی که قرار است ئدر دکوراسیون داخلی منزل استفاده کنید به هیچ وجه عجله نکنید. چرا مشکلاتی به وجود خواهد آمد که ممکن هم اعصاب شما را به هم بریزد و هم اینکه دچار تضرر شوید.

زیرا با وجود نامناسب بودن این قبیل لوازم به ھر دلیل اولا امکان تعویض و یا پس دادن وجود ندارد. و اگر فروشگاهی که از آن خرید کرده اید به فرض قبول کرده و تعویض کند، به جھت بزرگ بودن ابعاد آنھا چندان ھم راحت نیست و هزینه حمل و نقل گزافی روی دست شما خواهد گذاشت.

 

 

بنابراین اگر قصد خرید سرویس مبلمانی را برای خانه تان داشتید، به چند نکته زیر توجه نمایید:

در زمان انتخاب، ویژگی ھای فضای خود را در نظر بگیرید: شرایط فضایی که در فکر خرید مبلمانی برای آن ھستید، مانند وسعت و نور، نقش موثری در انتخاب رنگ، طرح پارچه، ابعاد، مدل، سبک و دیگر مشخصات یک سرویس مبلمان مناسب آن محیط دارا است که به پاره ای از آنھا به اجمال اشاره خواھیم کرد:

به طور معمول یک مبل از یک اسکلت اصلی چوبی یا فلزی و مقداری پارچه تشکیل شده است که با توجه به مدل آن، میزان کاربرد ھر یک از این دو نسبت به ھم متفاوت بوده و در نتیجه شما شاھد نمای بیشتری از چوب یا فلز و یا حتی پارچه (در مبلمان تمام پارچه) خواھید بود ولی به ھر حال رنگ غالب موجود چه در پارچه چه در چوب یا فلز، می بایست با توجه به شرایط یاد شده مکان موردنظر انتخاب شود. به عنوان مثال در صورتی که نور موجود در فضا کم باشد شما با محدودیت در انتخاب رنگ پارچه و یا چوب و فلز مواجه خواھید بود. به این ترتیب که برای فضاھای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه و یا اسکلت تیره رنگ، نه تنھا محیط را تاریکتر می کند بلکه به لحاظ دیداری از وسعت آن نیز می کاھد. حال آنکه برعکس اگر در چنین محیطی مبلمانی به رنگ روشن چیده شود، نور موجود در فضا افزایش یافته و مکان نیز بزرگتر جلوه خواھد کرد. حال در مورد فضاھایی که از نور کافی بھره مند ھستند تنھا عاملی که می تواند مانع انتخاب رنگ ھای تیره شود، کم بودن وسعت فضا است یعنی با وجود آنکه یک محیط از نور زیادی ھم بھره مند باشد ولی از آنجایی که رنگ ھای تیره عmوه بر جذب نور خاصیت کوچک کردن فضا به لحاظ دیداری را نیز دارا ھستند، کاربرد مبلمان تیره در فضای کوچک و حتی پرنور نیز جایز نیست. حال ذکر این نکته ضروری است که در مقایسه میان دو ویژگی نور و وسعت یک فضا، اھمیت وسعت بیشتر است. زیرا مشکل کمبود نور تنھا به اوقات روز اختصاص داشته که آن ھم در صورت تمایل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران است.

به همین خاطر  اگر محیط مورد نظر شما نیز با وجود وسعت زیاد از نور کافی به ھنگام روز برخوردار نیست، در صورت تمایل می توانید مبلمانی با رنگ تیره در محیط بچینید به شرط آنکه نورپردازی مناسب ھم در روز و ھم در شب انجام پذیرد.

 

نقش فضا در انتخاب طرح پارچه مبلمان:

ھمان طور که گفته شد ویژگی ھایی مثل (وسعت و نور) در انتخاب رنگ مبلمان تاثیر زیادی دارد. بنابراین در انتخاب طرح پارچه آن نیز دقت لازم نیاز است. در یک مبلمان بیشترین سطح امکان پذیر برای کاربرد طرح و نقش، پارچه آن است لذا پارچه انتخابی به لحاظ طرح ھم می بایست با اسکلت مبلمان (در مبل ھای ترکیب چوب و پارچه یا فلز و پارچه) به لحاظ مدل، سبک و رنگ ھماھنگ باشد و ھم با توجه به شرایط محیط انتخاب شود. به عنوان مثال انتخاب پارچه ای برای مبلمان تمام پارچه که دارای طرح ھای پر و فشرده و رنگ ھای تند و تیره است ھم فضایی شلوغ و درھم ایجاد می کند و ھم از نور و وسعت ظاھری محیط موجود می کاھد در صورتی که طرح ھای خلوت و رنگ ھای ملایم برای فضای کوچک عکس نتایج فوق را خواھد داشت و در ضمن محیطی آرام و دلپذیر را سبب می شود ولی این موضوع به این معنا نیست که ھرگز از طرح ھای شلوغ در فضای نه چندان بزرگ و حتی کوچک استفاده نشود بلکه به کارگیری ھمان طرح ھا برای حداقل یکی از اجزای سرویس، مانند کاناپه و یا دو مبل تکی اصلی، در کنار بقیه اجزا با پارچه ساده، عاملی برای ایجاد تنوع و ترکیبی زیبا و متفاوت خواھد بود. در واقع شما مجبور نیستید که برای ھمه اجزای یک سرویس مبلمان تنھا از یک و یا حتی دو پارچه و طرح استفاده کنید بلکه شما می توانید از پارچه ھای مختلف با طرح ھا، رنگ ھا و حتی جنس ھای گوناگون ولی ھماھنگ با ھم و با محیط انتخاب کنید. این امکان برای استفاده از پارچه ای با طرح ھای متنوع، حتی در اجزای یک مبل نیز وجود دارد. به عنوان مثال شما می توانید پارچه تشک کف را طرحدار و بقیه بدنه را ساده انتخاب کنید البته یکسان بودن جنس پارچه و ھماھنگی طرح و رنگ آن برای این منظور ضروری است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *