WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.44

تاثیر شومینه در دکوراسیون داخلی خانه

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: معمولا در فصولی از سال به دلیل سرمای محیط در همه خانه ها از وسایل گرمایشی مثل بخاری و .. استفاده می شود.

در این میان برخی افراد هم هستند که از شومینه استفاده می کنند. شومینه از جمله مبلمان تأثیر گذار در دکوراسیون خانه است که هم برای تزئین خانه و هم برای اینکه از گرمای آن بهره مند شوند، می توان استفاده کرد.

شومینه درخانه ھا جدا از گرمایش، محلی نیز برای محافل دوستان و خانوادگی است.  در این مطلب نکاتی در مورد هر چه زیباتر شدن شومینه برای شما تهیه کرده ایم که شما را به آن دعوت می کنیم.

ایده به ما کمک می کند که طرحی نو براندازیم. طرحی که متناسب با روحیه و بودجه ما باشد. برای زﯾبا تر ساختن شومینه بھتر است قبل از اینکه کلیت آن را تغییر دهیم و هزینه سنگینی برای خود بتراشیم ایده ای روی تاقچه آن پیاده کنیم.

برای تنوع بخشیدن و تزﯾین تاقچه شومینه، از اجزا و عناصر متنوع و متفاوتی که در منزل ﯾافت می شود می توان استفاده کرد که در ساختن دکوراسیون منزل بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

چنانچه به طبیعت و مناظر آن علاقه دارید می توانید از شاخ و برگ درختان و یا هر چیزی که به طبیعت بر می گردد برای دکوراسیون منزل استفاده کنید. همچنین با قرار دادن شمع وعناصر تزئینی دﯾگر در لابه لای شاخه و برگ ھا آن را تزﯾین کنید. به همین ترتیب می شود شمع ھا را از رنگ و طرح های متنوع مطابق با رنگ سایر بخش های دکوراسیون استفاده کنید و از نشستن در کنار شومینه خانه در فصل سرد لذت کافی ببرﯾد.

استفاده از اشیای قیمتی موجود در خانه برای تزﯾین منزل

می توان به واسطه قرار دادن اشیای قیمتی و قدﯾمی خانه روی تاقچه شومینه تنوع خاصی در دکوراسیون منزل به وجود آورد. از اشیاﯾی چون کتابھای قدﯾمی، ظروف آنتیک و … می توان بهره برد. استفاده از تابلوھای قدﯾمی و نصب آنها روی دﯾوار بالای شومینه و همچنین اشیایی که روی شومینه قرار گرفته است یک هماهنگی و تناسب می توان به وجود آورد.

از ﯾک پارچه ابرﯾشمی قرمز ﯾا پارچه پشمی به رنگ دلخواه برای زمینه دکوراسیون وسایلی که روی تاقچه قرار گرفته اند، استفاده کنید. چین خوردن و جمع شدن پارچه مورد نظر باعث زﯾبایی دکوراسیون شومینه می شود.

یک ایده جالب و کم هزینه: داخل کدوھایی را خالی کنید و درون آنھا شمع روشن کنید. بهتر است اطراف کدو را با خزه مصنوعی بپوشانید، این موضوع جذابیت بیشتری به کدو می دهد.

همچنین می توان برای زﯾر آن از گلدانھایی که در منزل دارﯾد و بلا استفاده است، بهره بگیرید. راه دیگری نیز که وجود دارد این است که می توان از میوه ھا و سبزﯾجات برای زﯾبا ساختن شومینه نیز کمک بگیرید.

اﯾن میوه ھا می توانند طبیعی ﯾا مصنوعی سرامیک ﯾا چینی ﯾا پلاستیکی یا… باشند و می توانید در کنار آنھا از سبزﯾجات و برگھای سبز استفاده کنید، به طوری که پیام آمدن فصل سرد سال را به بیننده القاء کند.

در نھاﯾت می توان از اﯾده ھاﯾی استفاده کرد که ترکیبی از اﯾده ھای متنوع باشد، دکوراسیونی ترکیبی از کتاب ھای قدﯾمی و اشیای قدﯾمی و شاخه ھا و برگ ھا و… می تواند تزئینی جذاب و متنوع برای شومینه منازل باشد.

اﯾده ھای زیادی وجود دارد که می توانند در زﯾبا کردن شومینه منزل تأثیر گذار باشد، با توجه به سلیقه ھر شخص اعمال کرد. ضمن اﯾنکه همچنان که می توان گرماﯾشی آن لذت برد، از دکوراسیون آن نیز نهایت استفاده را کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *