Indian-modern-interior

تاثیرات رنگ در طراحی داخلی!

 

دکوراسیون داخلی رامسین: ما در مورد رنگ در مطالب پیشین توضیحات زیادی ارائه کردیم. اینکه چه تاثیراتی می تواند در محیط ما داشته باشد و رنگ از نظر روانشناسی تا چه میزان در افراد تاثیر دارد و از همه مهمتر اینکه نقش رنگ در دکوراسیون داخلی تا چه میزان است!

در حقیقت رنگ ﯾکی از بهترین جنبه ھای طراحی دکوراسیون است. و اگر اغراق نکرده باشیم، بخش مهمی از طراحی داخلی به عهده رنگ است. او می تواند یک فضا را به شکل غیر منتظره ای متحول کند.

به همین خاطر است که طراحان داخلی توجهی ویژه ای به رنگ ها دارند و لازم به ذکر این نکته است که در رشته معماری رنگ یک جایگاه ویژه را دارد.

نحوه مدیریت زندگی در عصر حاضر و ظهور سبک ها و سلایق گوناگون باعث شده است که رنگ در کاربرد خود هیچ محدودیتی نداشته باشد و در فرآیند این رویکرد یک مجموعه رنگی دلخواه به وجود بیاید.  چیزی که از نظر کارشناسان این حوزه کمی نگران کننده است.

چرا که رنگ در علم روانشناسی مبحث به شدت پیچیده ای دارد و حتما باید سعی شود قوانین و اصول رنگها رعایت شود.

اما جای نگرانی نیست. هنوز هم افرادی هستند که از حریم قانونی رنگها خارج نمی شوند و سعی می کنند وجدان را زیر پا نگذارند و علم را بر احساس مقدم شمارند.

از این نکته غافل نشوید که خود ما بهترین راهنما برای انتخاب و کاربرد رنگ در محیط زندگی هستیم.

چنانچه شما نیز از آن جمله افرادی هستید که به رنگ های با نشاط و درخشان علاقمند همین علاقه می تواند بهترین الگوی شما برای استفاده از رنگها باشد.

در وهله نخست تمام وسایل و اشیائی که در منزل دارﯾد و آنھا را به خاطر رنگشان دوست دارﯾد در ﯾک جا جمع کنید. این وسایل می تواند شامل هر چیزی باشد. خواه متعلقات باشد و خواه جزو ضروریات زندگی که به آنمها نیاز مبرم دارید.

کاری که لازم است در این رابطه انجام دهید این است که در میان آنها رنگ مورد علاقه خود را پیدا کنید.

سپس در مورد رنگ یا رنگهای مورد علاقه خود تحقیق کنید. اینکه اگر به فرض رنگ سفید را دوست دارید با چه رنگهایی می تواند ترکیب شود و حاصل این ترکیب چه می تواند باشد. پیش از هر چیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که این رنگها در موقعیت شما و در تابش نور دستخوش چه نوساناتی قرار خواهند گرفت.

زمانی که رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کردﯾد با کمک مداد رنگی، مداد شمعی، آبرنگ و ﯾا ھر وسیله رنگ آمیزی دﯾگری که موجود است و در دسترس دارید آنھا را در کنار ھم روی ﯾک قطعه کاغذ سفید رنگ آمیزی کنید. اندازه سطوح رنگی مختلف را تغییر دھید و به آنھا کمی سفید برای روشن تر شدن بیفزائید.

در این فاصله بد نیست به چرخه رنگ رجوع کنید. و با استفاده از آن، رنگ مورد نظرتان را ﯾافته و در کنار یکدیگر آزمایش کنید.

فراموش نکنید  که رنگ ھایی که انتخاب کردید وقتی روی سطح دیوار اجرا شوند تاثیری به مراتب قوی تر خواهند داشت.

هنگامی که به یک ترکیب رضایت بخش رسیدید تاثیر نور موجود محیط و شرایطی که ساختمان شما دارد را بسنجید و تابش نور را در زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار دهید.

به طور مثال دﯾوارھای زرد درخشان برای ﯾک خانه آفتابگیر در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی، مناسب است ولی همین رنگ برای سطوح یک اتاق در در موقعیت شمالی که از نور کمی برخوردار است کسل کننده است.

چه از نوع طبیعی و چه مصنوعی نور تاثیرات متفاوتی روی رنگ در پی خواهد داشت. و اطلاع از این موضوع به شما کمک می کند که بهترین رنگ را در دکوراسیون داخلی خود انتخاب کنید.

در کل رنگها را در محیط بیازمایید. انتخاب رنگ مناسب برای پوشش سطوح نخستین قدم در طراحی داخلی برای دکوراسیون ھر فضا و محیطی  است.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *