به رنگ دیوارها توجه زیادی داشته باشید!

دکوراسیون داخلی رامسین: شاید تا حالا شنیده اید که برخی از کارشناسان حوزه معماری معتقد هستند که رنگ دیوارها را به بازی بگیرید! به نظر شما چه پیام و مفهومی می تواند در این جمله باشد؟

ما به شما خواهیم گفت که دکوراسیون داخلی چیزی نیست مگر اینکه حاصل چند عنصر کنار یکدیگر، که مهمترین عنصر آن رنگ است. زمانی که در میان این عناصر یک رابطه مطلوب حاکم باشد،  به فضاﯾی دلپذﯾر، زﯾبا منجر خواهد شد.

سه عنصر مهم در یک فضا عبارتند از:

عناصری که بیشترﯾن ھدف به کارگیری آنھا در محیط، کاربردی است.

عناصری که ھمزمان کاربردی و دکوراسیونی ھستند.

عناصری که بیشتر نقش دکوراسیونی و تزئینی را در فضا برعھده دارند.

 

دیوارها از جمله سطوح اصلی هر خانه ای به شمار می آیند، وقتی که فردی وارد فضاﯾی می شود، نخستین سطوحی که در مقابل چشم او قرار می گیرد، دﯾوارھای آن فضا ھستند. به همین خاطر تاثیرگذاری آنها بر فضا و محیط نسبت به سطوح دیگر بیشتر است.

جدا از مسئله کاربردی دیوار در خانه، مهمترین وظیفه آنها تفکیک محیط است. ما وقتی وارد فضاﯾی می شویم که با مناسب ترﯾن لوازم دکوراسیونی مبلمان شده است، ولی برای سطوح دﯾوارھا چاره ای اندیشیده نشده است، یک چیز خالی در چنین محیطی احساس می شود.

برای رفع چنین خلائی می توانید از تابلو استفاده کنید. تابلوھا از مهمترین راھکارھای رفع اﯾن مشکل هستند. با وجود اینکه از آنها با ھدف تزئین مورد استفاده قرار می گیرد ولی مسوولیت ھای کاربردی نیز در فضا برعھده دارند.

توجه داشته باشید که تابلو در تغییر حال و ھوای فضا نقش مهمی را ایفا می کند. و در نتیجه این تغییرات، روح و روان فرد را نیز دستخوش تصویر خود قرار می دهد. محتوای اثر ھنری، رنگ آن و قابی که دارد از جمله عوامل بسیار موثر ھستند. با نصب چند تابلو روی دﯾوار می توان ھماھنگی و احساس حاکم در محیط را تحت کنترل درآورد.

در کل اﯾجاد قاب در ﯾک اثر ھنری، ارزش بخشیدن به آن اثر هنری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. و به منظور اﯾجاد جلوه ای زیبا برای ﯾک اثر ھنری، چارچوبی لازم است. این نکته را فراموش نکنید برای قاب کردن ﯾک اثر هنری، جدا از بهتر جلوه دادن آن، ممکن است پای انگیزه ھای دﯾگری نیز در میان باشد.

مثلا در فضاﯾی با دﯾوارھای سبز و مبلمان نارنجی و زرد، به منظور حفظ ھماھنگی در محیط از طریق تکرار رنگ ھا، نصب تابلوﯾی با قاب نارنجی و ﯾا اثر ھنری با رنگ آمیزی گرم مانند نارنجی، قرمز، زرد، در کنار رنگ سبز جزو ضروریات به حساب می آید.

از طرفی ممکن است هدف از نصب تابلو و قاب کردن آن، نماﯾش دادن یک اثری هنری باشد.  در این شرایط پس از آن که تابلو خود را خریداری کردیم، نوبت به قاب کردن آن می رسد. اینجا باید نهایت خوش سلیقه گی را به خرج داد.

فراموش نکنید به ھنگام انتخاب تابلوی مورد نظر، رنگ محیط، موضوع تابلو و همچنین دیگر اشیائی که در این محیط هستند باید مورد توجه قرار بگیرند که یک هماهنگی با هم داشته باشند.

ارتباط اشیاء با یکدیگر تاثیر زیادی روی محیط می گذارند. اگر ناهمگونی بین وسایل شما و تابلوهایی که به دیوار نصب می کنید باشد، محیط هماهنگی خوبی برقرار نخواهد کرد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا