بازسازی منزل با کمترین هزینه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: همان طور که می دانید لوازم منزل از جمله مبلمان، قالی، یخچال، تلویزیون و .. به مرور زمان با توجه به عمر هر یک از آنها دچار فرسایش خواهند شد. در این میان رنگ ها زودتر از فرسودگی و به تعبیری از کارافتادگی آنها زیبایی خود را از دست می دهد.  ولی آیا ما باید منتظر باشیم تا وسایلمان خراب یا فرسوده شوند و سپس اقدام نماییم؟

راههای زیادی برای نو کردن وسایل خانه از جمله مبلمان منزل وجود دارد. رنگ زدن مجدد اﯾن وساﯾل ﯾا استفاده از تکنیک ھای بازسازی دکوراسیون داخلی یکی از اقداماتی است که ما می توانیم انجام دهیم.

 رنگ کردن دوباره وساﯾلی مثل میز و دیگر وسایل می تواند به آن نمایی نو ببخشد. ولی همه این کارها مستلزم صرف وقت و انرژی زﯾاد، مھارت لازم در طراحی دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی و نقاشی است.

به همین خاطر اگر به دنبال راھکارھای ساده ای هستید می توان از روکش کردن مبلمان و لوازم مورد نظر خود سود ببرید.

ﯾکی از این روش ها، روکش کردن اشیای مختلف دکوپاژ است. در اﯾن تکنیک شما با تصاوﯾر مورد علاقه خود سطح روی اشیا را می پوشانید. دکوپاژ یک  راه حل سریع است که می تواند نتیجه ای لذت بخش داشته باشد

سعی کنید در قدم اول ایده هایی از تصاویر و عکس هایی که مربوط به دکوراسیون داخلی است بگیرید. با دیدن هر عکس، قدرت مطالعه بصری شما بالا می رود و به جزئیات بیشتر از پیش اهمیت می دهید. به همین خاطر بهتر است تا جایی که ممکن است عکس نگاه کنید. در اینترنت جستجو کنید. اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی را دنبال کنید و ایده دریافت کنید.

توجه داشته باشید تصاوﯾری که برای دکوپاژ روی ﯾک وسیله خاص انتخاب می کنید به لحاظ رنگ و موضوع با سبک دکوراسیون فضایی که در آن قرار خواھید گرفت متناسب باشد.

چه لوازمی برای دکوپاژ بر روی لوازم خانه مورد نیاز ھستند؟

تصاوﯾر مورد علاقه خودتان، خط کش فلزی، قلم موی، سانتی متر، نوار چسب کاغذی، چسب چوب قبل از ھر کار باﯾد سطح روی وسیله ای که قرار است با دکوپاژ روکش شود را تهیه کنید. رنگ سطح روی وساﯾل فلزی ﯾا چوبی سنباده کشی کنید تا چنانچه بر اثر آسیب رنگ ناھموار شده اند دوباره صاف و ھموار شوند.

با استفاده از خط کش فلزی و کاتر لبه ھای سفید دور فتوکپی ھا را برﯾده و جدا کنید. سپس ترتیب دلخواه برای قرار گرفتن تصاوﯾر روی دراور را تعیین کنید. برای اﯾن منظور عکس ھا را با قطعات کوچک نوارچسب کاغذی روی دراور بچسبانید و آنقدر جابه جا کنید تا به ترتیب دلخواھتان برسید. مقداری چسب چوب را در ظرف کوچکی ریخته و کمی آب به آن اضافه کنید تا چسب را اندکی رقیق کند.

دقت کنید حباب ھای ھوا زﯾر تصاوﯾر باقی نماند ﯾا کاغذ حین چسباندن چین نخورد. تصاوﯾر کاغذی را در اندازه ھاﯾی در نظر بگیرﯾد که به شما امکان بدھند در لبه ھا کاغذ را به طرف داخل و زﯾر لبه تا بزنید.

بعد از اﯾنکه سطح دراور با تصاوﯾر کاغذی پوشانده شد برای محافظت از آن چندلاﯾه وارﯾنش روی سطح کار زده شود. و وقتی که خشک شد، با استفاده از قلم مو ﯾک لاﯾه وارﯾنش روی تمام سطح دکوپاژ شده بزنید. در این فاصله صبر کرده تا وارﯾنش کاملا محفوظ و روی دراور بزنید. بعد از خشک شدن لاﯾه دوم در صورت تماﯾل می توان چند بار دﯾگر اﯾن کار را تکرار کنید تا پوشش کاغذی سالم باقی بماند.

مطالب مرتبط