WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.54.18

ارتباط دنیای مد با دکوراسیون داخلی!

دکوراسیون داخلی رامسین: دنیای مد همیشه تحت تأثیر دنیای طراحی داخلی و دکوراسیون قرار داشته است. تا جایی که خیلی بر این ظن اعتقاد دارند که دنیای مد و دکور در حال رقابت هستند. چرا که رسانه ها این طور در اذهان مردم تلقین کرده اند که این دو گروه تنها متعلق به قشر ثروتمند جامعه است!

جالب اینجاست وقتی یک اتفاق در دنیای مد و دکور اتفاق می افتد تمام رسانه ها این موضوع را بازتاب می دهند. چرا که آنها به خوبی می دانند که دو سوم جهان مشتاق شنیدن و خواندن چنین موضوع با اهمیتی هستند. حتی آنهایی که توان خرید چنین مسائلی را هم ندارند با اشتهاء هر چه تمام تر این موضوع را پیگیری می کنند. چرا که رویای هر فردی رسیدن به زیباترین چیزها است.

تزیینات و دکوراسیون

بدون اغراق دکور همه مرزها و همه محدودیت ها را پشت سر گذاشته است. و جهان را تحت سلطه خود قرار داده است.

دنیای مد و دکور ارتباط زیادی با رویای هر فرد دارند!

با ظهور رنگ ها – سایه های پر جنب و جوش ، سایه های نئون ، رنگ های روشن در دنیای مد نیز بر طراحی داخلی تأثیر گذاشت. برای مثال؛ زندگی ما بژ نیست پس چرا باید فضای زندگی یا خانه ما همه به رنگ بژ باشد! چون این دکور است که بر مد تاثیر گذاشته است.  خوب اکنون اجازه دهید دیوارهای شما از رنگ بژ یا پاستیل سایه دار باشد اما در بقیه خانه شما می توانید تعداد بی شماری از رنگ های دیگر استفاده کنید.

امروزه مردم از زندگی رنگی برخوردار هستند تا جایی که شلوار خود را به رنگ قرمز ، صورتی ، روشن ، بنفش ، سایه های تیره سبز و غیره انتخاب می کنند.

خانه نیز نوعی منعکس کننده درون خود ما است. وقتی زندگی ما بژ نیست پس چرا به خانه ای می رویم که رنگ بژ دارد؟ رنگ هایی که ما انتخاب می کنیم نوعی از تمایلات ما هستند.

در واقع رنگ نشانه ای از مد است که می توان به راحتی در فضای داخلی تطبیق داد. رنگها در ایجاد روحیه مناسب به ما کمک می کنند.

نتیجه گیری می کنیم که وقتی دنیای فضای داخلی و مد به هم پیوند داده می شود طراحی های شگفت انگیزی خلق می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *