10

اجرای ورق طلا ( پتینه ) در سقف

طراحی پروژه بازسازی منزل قبل از اجرا که توسط تیم طراحی در شرکت رامسین در حال انجام است

همان طور که در فیلم مشاهده می کنید کارشناسان خوش سلیقه شرکت معماری و طراحی رامسین در حال اجرای بازسازی سقف منزل با ورق طلا (پتینه) هستند. این پروژه در شهرک غرب استان تهران طراحی و اجرا شد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *