خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

معرفی چند ابزار کاربردی حمام و دستشویی

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.45.42

فهرست مطالب

ابزار کاربردی حمام و دستشویی آینه

ابزار کاربردی حمام و دستشویی

همان طور که می دانید شیر آب که به منبعی وصل است به طور معمول برای کنترل آب و میزان مصرف آن استفاده می شود. ولی شیرهای دوش و وان که در حمام و دستشویی مورد استفاده قرار می گیرند از تکنولوژی بیشتری برخوردار هستند.

توسط این ابزار نه تنها می توان میزان آب را مدیریت و کنترل کرد بلکه وجود حالت فورانی بیشتر در آنھا باعث شست و شوی بھتر و احساس لذت بیشتری از استحمام می گردد.

از طرفی می توان  از شیر آب ھایی که دارای تصفیه کننده ھستند استفاده نماﯾید و مطمئن باشید که اب پاکیزه تری را به خصوص برای شستن دھان مصرف می کنید.    

ابزار کاربردی حمام و دستشویی سرویس فرنگی و حوله خشک کن

ابزار کاربردی حمام و دستشویی

بھتر است از شیرھاﯾی که ھمزمان اب گرم و سرد را تامین می کنند استفاده کنید و استفاده از شیرھای اتوماتیک نیز به دلیل کاھش چکه توصیه می شود .

امروزه مدل ھا و عملکردھای شیرھا بسیار متنوع شده و برای اثبات اﯾن حرف کافیست سری به بازار بزنید تا بینید انواع شیرالات در قیمت ھای مختلف با امکانات مختلف موجود می باشند . علاوه بر کارایی به ظاھر شیر و ھماھنگی ان با ساﯾر لوازم نیز دقت کنید .

در صورت محدود بودن بودجه انتخاب شیر مناسب را در اولوﯾت کار قرار دھید . دقت کنید دکور حمام شما سنتی است ﯾا مدرن ، جنس کمدھا و وان چیست ، نقش و رنگ دﯾوارھا و سقف چیست ، سپس شیر مورد نظر خود را انتخاب کنید .

ابزار کاربردی حمام و دستشویی آینه و چوب ترموود

معمولا دوش و شیر آن را به صورت دﯾواری نصب می کنند ولی برخی نیز مایل هستند بر روی سقف نصب شود تا احساس رﯾزش باران به آنھا دست دھد . بعضی نیز ترجیح می دھند که شیرھا داری شلنگی باشد که بتوان آن را با دست حرکت داد.

 به این نکته دقت کنید تا جنسی مقاوم و ھماھنگ با دکور انتخاب نماﯾید. از بھترﯾن انواع شیر برای حمام می توان به نوع کرومی و برنجی اشاره کرد. زمان انتخاب شیر حتما با افراد متخصص مشورت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسازی قسمت های مختلف خانه پیشنهاد میکنیم مقاله بازسازی منزل را مطالعه کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *