WhatsApp-Image-2020-05-12-at-12.10.43-PM-1

ابتکار عمل برای یک آشپزخانه ایده آل!

دکوراسیون رامسین: همان طور که قبلا گفتیم آشپزخانه قلب خانه به حساب می آید و خانم ھای خوش سلیقه و خانه دار ایرانی اکثر اوقات روزشان را در اﯾن فضا سپری می کنند. باید توجه کردکه آشپزخانه هم جای کافی برای قرار دادن وساﯾل مختلف داشته باشد وهم بتوان از حداکثر فضای آن برای چينش وساﯾل بهره برد و همچنین می بایست مکانی امن برای آشپزی و کودکان عزیزمان باشد. چرا که در اخبار و رسانه ها شاهد اخبار ناخوشایندی هستیم که در آشپزخانه ها چه اتفاقاتی تلخی می افتد.

اختصاص قفسه ای مخصوص سبزﯾجات

بهتر است با تعبيه قفسه ھای ساده پلاستيکی در کابینت، مکانی برای قرار دادن اقلامی چون پیاز، سيب زمينی و سبزﯾجاتی دﯾگر فراهم کنید. اگر اﯾن قفسه ھا به صورت کشویی ساخته شوند کارایی آسانی خواهند داشت.

جای دادن قابلمه ھای بزرگ

قفسه ای به شکل نيم داﯾره تعبیه کنید. این کار کمک می کند به آسانی با باز و بسته کردن در کابينت، قفسه ھا به ھمراه در به قسمت بيرون منتقل شوند.

مواد شوﯾنده در کابينت ظرفشویی

بهترین جای مناسب برای مواد شوﯾنده قسمت پاﯾين کابينت ظرفشویی است. برای بهتر نگهداری کردن این مواد، با تعبيه قفسه فلزی در قسمت داخلی کابينت، می توان این مواد را از دیگر مواد غذایی یا وسایلی که غذا ارتباط دارند جدا کرد.

کمدچه ویترینی

تعبيه وﯾترﯾن ھایی با درھای شيشه ای در کابینت هایی که امروزه تولید می شوند، از کمدچه ھای ساده ای با درھاﯾی از جنس پلاستيک مات، استفاده می شود. جالب اینجاست که این کابینت ها درھای ﯾکی، به شکل کرکره در قسمت بالا جمع می شوند و دﯾگری ﯾک کمدچه ساده که قفسه ھای آن فلزی و به صورت رﯾلی تعبيه شده است که به آسانی جابه جا می شود.

قفسه ھای ساده

در اﯾن مدل از قفسه برای نگھداری خوراکی ھایی مانند شکلات و … که در بسته بندی نگھداری می شوند، طبقات مخصوصی تعبیه شده که بسيار ساده و در عین حال به آسان قابل استفاده است. جالب تر اینکه دو عدد چھارچوب فلزی به شکل کشو در این مدل تعبيه شده که سبدی حصيری داخل آن قرار می گیرد و از فضای داخل سبد می توان برای نگھداری اﯾن خوراکی ھا استفاده کرد.

کشوی سروﯾس قاشق و چنگال

برای جای دادن سروﯾس قاشق و چنگال باید محلی وجود داشته باشد. یک کشوی کم حجم و بارﯾک، با فضاﯾی کاملا ترتيب در ﯾک فضای تقسيم بندی شده، که بتوان قاشق، چنگال، چاقو و … را در جای مناسب خود نگھداری کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *