آشپزخانه ایده آل و کدبانوی خوش سلیقه

دکوراسیون رامسین: تا چه میزان به خانه ای که در آن زندگی می کنید، اھمیت می دھید؟ آیا می دانید نوع چیدمان منزل چه تاثیری بر آرامش روان شما و دﯾگر اعضای خانواده خواهد داشت؟

آشپزخانه قلب یک خانه است و اگر از یک رنگ آمیزی و دکوراسیون درستی برخوردار نباشد تاثیرات منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 چنانچه  کمی با دقت به اﯾن موضوع بیندیشیم متوجه خواھیم شد که چرا در سالهای اخیر حضور خانواده ھا در رستوران ھا و فست فود ھا پررنگ تر از سابق شده است!

باید بپذیریم وقتی آشپزخانه معمولی و غیرجذاب باشد، کدبانوی خانه رغبتی برای پخت و پز در چنین محیطی نخواهد داشت.

اگر در چنین وضعی به سر می برید ما برای شما پیشنهادات جذابی داریم که با کمک آن می توانید آشپزخانه ای مطابق سلیقه کدبانوی خانه بسازید.

در انتخاب دکوراسیون آشپزخانه حتما باید سلیقه بانوی خانه اعمال شود. اگر سنتی پسند است که در این صورت با خرﯾد چند دﯾگ مسی، ظروف سفالی و رومیزی ترمه دوزی شده بر طرف خواھد شد. ولی اگر افکار مدرنیستی در سر دارد اینجاست که کار کمی مشکل می شود.

معمولا یک روش ایتالیایی در دکوراسیون داخلی وجود دارد که بد نیست شما نیز در مورد آن بدانید. در این روش کافی است چند قوطی رنگ گرم زرد، قرمز، نارنجی، بنفش متماﯾل به قرمز تهیه کنید و در وهله دوم فکری ھم به حال نور آشپزخانه کنید!

با این رنگها دﯾوارھا، کابینت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخواه کدبانو رنگ آمیزی شود. اگر پنجره ای در آشپزخانه دارید، باﯾد زوارش، رنگ آن متضاد رنگ دﯾوارھا باشد.

پرده را نیز ھمرنگ ﯾا تلفیقی از زرد، قرمز و نارنجی انتخاب کنید. در خرﯾد میز و صندلی آشپزخانه ھم دقت کنید که پاﯾه ھای فلزی و روﯾه ای ھمرنگ با زوار پنجره باشند.

لوستر قدﯾمی را درآورﯾد و جاﯾش ﯾک لوستر مدرن که جدﯾداً به اشکال مختلف ھندسی طراحی شده اند، در بالای میز ناھارخوری آوﯾزان کنید. فراموش نکنید که در ﯾک آشپزخانه مدرن تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا، لیوان ھا، جای قھوه و شکر باﯾد درون قفسه ھا قرار گیرند. بهتر است به غیر از یک گلدان کوچک ﯾا دو، سه عدد لیوان فانتزی چیز دﯾگری روی کابینت ھا قرار ندھید. دست آخر نیز ﯾک تابلوی نقاشی که معلوم نیست موضوعش چیست به دﯾوار بیاوﯾزﯾد. اگر باز ھم علاقه دارﯾد توصیه ھای دقیق تری برای ترتیب دادن به آشپزخانه تان بشنوﯾد به این چند نکته نیز توجه کنید.

نور کافی در آشپزخانه

معمولا برای تامین نور آشپزخانه یا از نور طبیعی و یا مصنوعی استفاده می کنیم. اگر از نور طبیعی قرار است بهره بگیریم پس پنجره در ارائه نور طبیعی به آشپزخانه از اھمیت زﯾادی برخوردار است. پنجره می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز ﯾکی از تابلوھای آشپزخانه باشد. پنجره رابطی است بین آشپزخانه و فضای خارج که اگر در برابر منظره ای زﯾبا قرار گرفته باشد، عالی است!

نصب پرده در آشپزخانه

اگر آشپزخانه ما به دلیل محدودﯾت فضای خارج از نور زﯾادی برخوردار نیست از پرده ھاﯾی که حالت توری دارند و در صورتی که آشپزخانه در معرض تابش شدﯾد نور آفتاب باشد از پرده ھاﯾی که بتوانند جلوی نور را بگیرند استفاده می کنیم. امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن، فلورسنت ﯾا لامپ ھاﯾی که از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه روی زمین ﯾا روی میز ھستند طراحی شده اند و می توان از آن ھا برای تامین نور دلخواه استفاده کرد. به طور کلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. لامپ ھای ھالوژن را زﯾر کابینت ﯾا گچ بری مخفی می کنند. لامپ ھای ً تابش نور مستقیم بازتاب و جلوه زﯾباﯾی ندارد. ھم چنین معمولا ًمعمولا  ولتی که نیاز به ترانس ندارد٢٢٠ ھالوژن بسیار زﯾبا بوده و پدﯾده جدﯾدی در طراحی خانه و مخصوصاً آشپزخانه ھستند. به تازگی لامپ ھای جدﯾد  به بازار آمده اند.

نوع رنگ در آشپزخانه

نور عاملی است که توسط آن رنگ ھا مشاھده می شوند. رنگ ھا ھرکدام پیام، حالت و خصوصیتی وﯾژه دارند. رنگ ھا بیان کننده شخصیت اشخاص و حامل پیام ھای مختلفی ھستند. می توان با اراﯾه ﯾک رنگ وساﯾلً رنگ خاص در آشپزخانه ﯾا جابه جاﯾی رنگ ھا و در کنار ھم قرار دادن آن ھا، احساس و اندﯾشه درونی مان را به بیننده انتقال داد. اصولا آشپزخانه باﯾد مناسب و آرام بخش باشد.

انتخاب طرح کابینت

امروزه طرح کابینت ھای موجود در بازار بسیار متفاوت است از چوبی و فلزی گرفته تا استیل و طرح چوب و … برخی از آن ھا دارای ﯾک بخش پنجره ای ﯾا شیشه ای ھستند

انتخاب  میز و صندلی

صندلی ھای داخل آشپزخانه باﯾد به دلیل استفاده کوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند. موارد کاربرد اﯾن صندلی ھا منحصراً در آشپزخانه است. انتخاب و کاربرد ھر ﯾک از انواع میزھا با توجه به فضای آشپزخانه و ھم چنین سلیقه افراد صورت می گیرد.

انتخاب گل و گیاه

گل ھای مصنوعی وسیله تزئیناتی خوبی برای آشپزخانه نیستند. چرا که ھیچ پیامی را به طرف مقابل منتقل نمی کنند و مهم تر اینکه آتش زا ھم ھستند. پس پیشنهاد ما این است که از گل و گیاه طبیعی استفاده کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا