آشنایی با چرخه رنگ در طراحی دکوراسیون

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: بهتر می دانید که رنگ تاثیر زیادی روی نوع کیفیت و سبک های مختلف دکوراسیون دارد. به همین خاطر آشنایی با چرخه رنگ برای ﯾک دکوراتور ﯾا فردی که قصد دارد دکوراسیون منزل را طراحی کند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در کل این چرخه رنگ به سه بخش تقسیم می شود که عبارتند از رنگ ھای اصلی و اولیه، رنگ ھای ثانویه و رنگ ھای میانی!

رنگ ھای اصلی ﯾا اولیه رنگ ھایی ھستند که معمولا از ترکیب رنگ ھای دﯾگر ساخته نشده اند و اﯾن رنگ ھا را با مخلوط کردن رنگ ھای دﯾگر نمی توان به دست آورد.

رنگ های اصلی یا اولیه عبارتند از: رنگهای زرد، آبی و قرمز

درباره رنگ ھای ثانویه نیز باید گفت که این رنگ ها، رنگ ھایی ھستند که از ترکیب رنگ ھای اصلی و اولیه در چرخه رنگ به دست می آﯾند. همانند سبز که از ترکیب زرد و آبی به دست می آﯾد، بنفش که از ترکیب آبی و قرمز ساخته می شود و نارنجی که از ترکیب قرمز و زرد حاصل می شود.

رنگ ھای میانی نیز از جمله رنگ ھایی ھستند که در میان رنگ ھای ثانوﯾه وجود دارند و از ترکیب میزان ھای مختلف از رنگ ھای ثانوﯾه با ﯾکدﯾگر درست می شوند.

رنگ ھای ھارمونیک و ﯾا ھم خانواده به رنگ هایی گفته می شود که دارای ﯾک رﯾشه رنگی ھستند. مانند رنگ ھای سبزآبی، آبی بنفش و بنفش که ھمه در رﯾشه اصلی که رنگ آبی باشد با ھم مشترک ھستند.

فراموش نکنید که رنگ ھای ھارمونیک و ھم خانواده در چرخه رنگ در کنار همدیگر قرار دارند. رنگ ھای ھارمونیک ھمیشه به خوبی و زﯾبایی در ترکیب ھای دکوراسیونی در کنار ھم قرار می گیرند و آرامش را به بیننده القا می کنند. رنگ ھای متضاد رنگ ھاﯾی ھستند که در چرخه رنگ در برابر ﯾکدﯾگر قرار گرفته اند.

 متضادترﯾن رنگ ھا، آنهایی است که در مقابل ﯾکدﯾگر هستند. مانند سبز و نارنجی و ﯾا زرد و بنفش

چنانچه تمایل دارید از رنگھای متضاد در طراحی دکوراسیون داخلی استفاده کنید باید توجه کنید که ﯾکی از رنگ ھا به صورت محسوس نسبت به دﯾگری غالب باشد. اگر غیر این عمل کنید، کنتراست و تضاد حاصل از رنگی که به وجود می آید به شدت آزاردهنده خواهد بود.

رنگ ھای چرخه رنگ از ﯾک جنبه دﯾگر قابل تقسیم و طبقه بندی ھستند: رنگ ھای گرم و رنگ ھای سرد. رنگ ھای گرم در نیمه بالای چرخه رنگ قرار دارند و شامل قرمزھا، زردھا، صورتی ھا و نارنجی ھا می شوند.

اﯾن رنگ ھا به فضا گرما و صمیمیت می بخشند. رنگ ھای سرد رنگ ھای نیمه پاﯾین چرخه رنگ ھستند که آرامش بخش بوده و باعث خواهند شد که دکوراسیون ﯾک اتاق رسمی تر به چشم بیاید. این رنگها عبارتند از آبی، بنفش و سبز.

زمانی  که اجرای دکوراسیون اتاق شما تمام شد شاید به نظر می رسد با وجود استفاده از رنگ ھایی از ﯾک خانواده و ﯾا رنگ ھایی در کنار ھم از تناسب و تعادل لازم برخوردار نیست.

با استفاده از رنگ متضاد رنگ ھای به کار رفته در دکوراسیون می توان بر جذابیت و شادابی آن افزود. اﯾن رنگ متضاد را می توان از میان رنگ ھای مقابل رنگ به کار رفته در اتاق از چرخه رنگ انتخاب کرد.

 استفاده از رنگ ھای متضاد در سطوح کوچک در دکوراسیون ھایی که از رنگ ھایی ھم خانواده و ﯾا پرده ھای تیره و روشن ﯾک رنگ تشکیل شده نقش تاکیدی دارد و به چنین فضایی انرژی و زندگی خواهد بخشید. می بخشد.

استفاده از رنگ سبز در در سطوحی کم جذابیت اتاق را بیشتر می کند. اﯾن امر را می توان با افزودن ﯾک جفت کوسن سبزرنگ بر روی مبل و قرار دادن ﯾک گلدان گل سبز آپارتمانی در گوشه مقابل اتاق برای اﯾجاد تعادل فراھم آورد و ﯾا در اتاق خوابی که با رنگ ھای آبی ملاﯾم طراحی شده است می توان با قرار دادن ﯾک گلدان صورتی بر روی میز در گوشه اتاق و ﯾا ﯾک جفت آباژور صورتی رنگ بر روی پا تختی ھا گرما و لطف بیشتری به اتاق داد.

اکنون که با چرخه رنگها آشنا شدید به راحتی می توانید با استفاده از مفاهیم و کارکرد آنها و همچنین تاثیری که می تواند به روان ما داشته باشد از آنها استفاده کنید. فقط این نکته را نباید فراموش کرد که در طراحی دکوراسیون داخلی منزل و طراحی ویلا آنچه که مهم تر از هر چیز دیگری است این است که با علم روانشناسی هر رنگ آشنا شویم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا